Výroba dielcov

 


Výroba dielcov (strihanie, ohýbanie, zváranie, sústruženie, frézovanie, vŕtanie, presné vŕtanie, delenie materiálu).
V rámci kooperácií zabezpečujeme pálenie laserom, ohraňonanie plechov, balutínovanie, brúsenie, CNC sústruženie, CNC frézovanie.
Výrobu dielcov realizujeme podľa dokumentácie zákazníka, alebo podľa nášho konštrukčného riešenia po dohode so zákazníkom.
Sme schopní zrealizovať výrobu jednotlivých dielcov, aj celých zostáv a zariadení
a po dohode zrealizovať aj montáž zariadenia a jeho následné oživenie.