Výrobný proces

 

Jednoúčelové stroje:

Ďalším programom firmy je vývoj, výroba a dodávka jednoúčelových strojov a zariadení. Ide o zariadenia, ktoré sa štandartne nevyrábajú a sú vyvíjané „na mieru“ podľa technického zadania zákazníka. Naše jednoúčelové stroje pracujú v rôznych odvetviach priemyslu - farmaceutickom, potravinárskom, automobilovom i elektrotechnickom atď.
( galéria , viac info >>).

Montážne linky:

Nosným programom firmy je vývoj, výroba a dodávka automatických liniek, montážnych a kontrolných automatov a mechanizovaných montážnych pracovísk. Pri týchto zariadeniach sa využíva technológia orientácie súčiastok, zakladania, lisovania, skrutkovania, dávkovania, lepenia, zvárania, merania, kamerovej vizualizácie a pod. Takéto montážne automaty dodávame najmä pre strojársky priemysel ( galéria , viac info >>).

Výroba dielcov:

Výroba dielcov (strihanie, ohýbanie, zváranie, sústruženie, frézovanie, vŕtanie, presné vŕtanie). V rámci kooperácie zabezpečujeme aj CNC frézovanie, CNC sústruženie, pálenie laserom, ohraňovanie plechov, brúsenie (viac info >>).

Vývoj:

Naša firma sa zaoberá vývojom zariadení a liniek pre mechanizáciu a automatizáciu výrobných procesov pre rôzne odvetvia priemyslu (viac info >>).